10
минути
за Брза помош
во градски средини

33
милиони евра за одделенијата за интензивна нега

20
минути
за Брза помош
во рурални средини

Пандемијата на COVID-19 беше најсериозниот тест за нашиот здравствен систем. Во услови на најтешка светска криза, покажавме како треба да се работи и како може да се создаде огромна доверба кај граѓаните во здравствените работници и здравствениот систем. Голем дел од македонските граѓани се задоволни од начинот на кој се справуваше оваа криза – резултат кој никој не го забележал од нашата независност.

Воведовме навремени здравствени мерки, за заштита на здравјето на сите граѓани. Го зајакнавме капацитетот и координацијата на здравствениот систем преку изградба на монтажна болница, дигитализација на услуги, доопремување на клиниката за инфективни болести, прераспределба на здравствениот кадар, зголемување на капацитети за тестирање и навремена едукација на здравствените работници.

Здравствениот систем и вработените се подготвени за евентуален следен бран на корона-вирусот. Вложуваме 33 милиони евра во одделенијата за интензивна нега. Продолжуваме да вложуваме во јавното здравство.

Во наредниот период:

  • Ја прошируваме позитивната листа на лекови, лековите на рецепт и натаму ќе бидат достапни за сите, секој ден од месецот, во секое населено место.
  • Интервенцијата на брзата помош ја намалуваме на 10 минути во градски и 20 минути во рурални средини.
  • Обезбедуваме трипати повеќе специјализации.
  • Ќе продолжиме со вработувања на лекари и медицински сестри во јавното здравство кое веќе го зајакнавме со нови 780 лекари и 1000 медицински сестри.
  • Со апликацијата „Здравје за сите“ ќе се скуси времето и „шетањето“ на пациентот од доктор до специјалист и аптека.
  • Скопје добива нов клинички центар.
  • Охрид, Тетово и Струмица добиваат модерни регионални здравствени центри.
  • Ги реновираме влезовите и приемните одделенија на болниците.
  • Воведуваме целосно електронско здравство, без користење на хартиени форми на документи.

Направивме многу. Можеме уште повеќе, уште подобро!